[BNH Risk Score] Vertigo Survey

ปัญหาการทรงตัวและความเสี่ยงโรคบ้านหมุน

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คือความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรามีการเคลื่อนไหว หรือรู้สึกโคลงเคลง โยกเยก สูญเสียการทรงตัว อาการบ้านหมุนเกิดได้จากหลายสาเหตุ

  • ประมาณ 50% ของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเวียนศีรษะ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหูชั้นใน เช่น โรคตะกอนในหูเคลื่อน โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือเกิดการติดเชื้อของเส้นประสาทการทรงตัวหูชั้นใน
  • ประมาณ 5% มีสาเหตุมาจากโรคของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ถึงแม้จะพบน้อย แต่มีความสำคัญ การวินิจฉัยที่ล่าช้า อาจส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรักษา
  • 5% เกิดจากโรคลมชัก
  • 5-10% สาเหตุจากโรคอื่นๆ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia), ความดันตกขณะเปลี่ยนท่า (Orthostatic hypotension) หรือเป็นผลข้างเคียงจากยาที่รับประทาน
  • 15% มีสาเหตุจากสภาวะทางจิตใจ เช่น โรควิตกกังวล(Anxiety), โรคแพนิค (Panic)

การตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางจะสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างครอบคลุมและตรงจุด จึงช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการให้สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติมากที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต และ ป้องกันปัญหาหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดตามมาจากอาการบ้านหมุนได้

[DIGITAL RISK SCORE] Vertigo Screening
ช่วงอายุของคุณคือ
คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่
คุณเคยมีลักษณะอาการเวียนศีรษะคล้ายบ้านหมุนหรือไม่
คุณตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ทดสอบปัญหาการทรงตัวและความเสี่ยงโรคบ้านหมุนเบื้องต้นด้วยตนเอง